Podujatia

Prehľad pripravovaných kultúrnych podujatí.

8.9.2014
13.9.2014
Deň sliviek

Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

19.12.2014
1.9.2014

sprístupnenie študovne

13.8.2014
15.8.2014, 18:00 - 15.8.2014
3.6.2014
14.8.2014 - 17.8.2014
MUZIGANSKÁ ŠKOLA 2014

Letné hudobné dielne zamerané na výučbu herného štýlu z Priepasného podľa hudieb Jána Kolárika a Jána Petruchu.

3.6.2014
14.8.2014 - 17.8.2014
ŠKOLA TANČENIA 2014

Letné tanečné dielne zamerané na výučbu ľudových tancov z Priepasného podľa Štefana Horniačka a Anny Horniačkovej.

28.7.2014
9.8.2014 - 10.8.2014
Poďakovanie za úrodu

Tradičné podujatie venované žatevným prácam pomocou tradičných nástrojov a historických poľnohospodárskych strojov.

6.3.2014
21.6.2014, 19:30 - 21.6.2014, 21:30
Predveď sa (v) mestečku! 2014

Pozvánka do programu Myjava 2014 - 55. Medzinárodný folklórny festival

16.5.2014
26.5.2014 - 30.5.2014
Ľudová strava

Výchovno-vzdelávacie podujatie pre deti materských, základných, stredných a špeciálnych škôl zamerané na tradičnú stravu.

23.4.2014
3.5.2014, 16:00 - 3.5.2014
Muzicírování pod májem 2014

Podujatie realizované v rámci mikroprojektu "Tradície na moravsko-slovenskom pomedzí"