Pre verejnosť

Podujatia určené pre širokú verejnosť.
6.10.2023
21.10.2023, 07:00 - 21.10.2023, 12:00
Farmársky trh

trh s regionálnymi produktami

26.9.2023
7.10.2023, 13:00 - 7.10.2023, 18:00
JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE

podujatie venované ovocinárstvu, včelárstvu a tradičnému spracovaniu ovocia

24.8.2023
9.9.2023, 11:00
Dni sliviek

Podujatie pre verejnosť venované ovocinárstvu a spracovaniu ovocných produktov. Jeho súčasťou budú odborné prednášky, premietanie etnografických filmov, predvádzanie tradičnej výroby lekváru a múčnych jedál s ovocím, degustácia destilátov a kultúrny program.

11.8.2023
12.8.2023, 10:00 - 13.8.2023, 10:30
Dožinky v Turek Lúke

Podujatie približujúce tradičné spôsoby zberu úrody, spojené s vystúpením folklórnych kolektívov a prehliadkou historických poľnohospodárskych strojov

13.5.2023
15.5.2023 - 19.5.2023
Ľudová strava v Gasdovskom dvore

Interaktívme podujatie pre školy venované ľudovej strave a príprave tadičných múčnych jedál

16.2.2023
29.4.2023, 09:00 - 29.4.2023, 16:00
Kurz tradičného rezbárstva

kurz pod vedením Dušana Budinského

30.3.2023
1.4.2023, 10:00
Nevšedné podoby prútia

Slovensko-české stretnutie košikárov spojené s výstavou a súťažou košikárskych výrobkov

13.2.2023
18.2.2023, 09:00 - 25.2.2023, 17:00
Kurz košikárstva v Myjave

remeselné kurzy pod vedením košikárskho majstra Pavla Vrticha

9.2.2023
13.2.2023 - 17.2.2023
Fašiangy v gazdovskom dvore

interaktívne pre deti venované tradičným fašiangovým zvykom

19.12.2022
18.12.2022, 17:00
IV. adventný koncert

koncert etnojazzovej skupiny PaCoRa