Pre verejnosť

Podujatia určené pre širokú verejnosť.
1.5.2024, 11:00 - 1.5.2024, 17:00
21.12.2023, 11:00 - 16.12.2023, 15:00
Vianočný jarmek v Myjave

tematický jarmok spojený s kultúrnym programom a karminou v časoch: 14., 15. 12. 2023, od 11.00 h – do 19.00 h a 16. 12. 2023, od 09.00 h – do 15.00 h

3.12.2023 - 17.12.2023

Tradičné koncerty konajúce sa v adventné nedele v evanjelickom kostole na Myjave

21.10.2023, 07:00 - 21.10.2023, 12:00
Farmársky trh

trh s regionálnymi produktami

7.10.2023, 13:00 - 7.10.2023, 18:00
JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE

podujatie venované ovocinárstvu, včelárstvu a tradičnému spracovaniu ovocia

9.9.2023, 11:00
Dni sliviek

Podujatie pre verejnosť venované ovocinárstvu a spracovaniu ovocných produktov. Jeho súčasťou budú odborné prednášky, premietanie etnografických filmov, predvádzanie tradičnej výroby lekváru a múčnych jedál s ovocím, degustácia destilátov a kultúrny program.

12.8.2023, 10:00 - 13.8.2023, 10:30
Dožinky v Turej Lúke

Podujatie približujúce tradičné spôsoby zberu úrody, spojené s vystúpením folklórnych kolektívov a prehliadkou historických poľnohospodárskych strojov

15.5.2023 - 19.5.2023
Ľudová strava v Gazdovskom dvore

Interaktívme podujatie pre školy venované ľudovej strave a príprave tadičných múčnych jedál

29.4.2023, 09:00 - 29.4.2023, 16:00
Kurz tradičného rezbárstva

kurz pod vedením Dušana Budinského

1.4.2023, 10:00
Nevšedné podoby prútia

Slovensko-české stretnutie košikárov spojené s výstavou a súťažou košikárskych výrobkov