Pre verejnosť

Podujatia určené pre širokú verejnosť.
7.12.2010
12.12.2010
Sláva Bohu na výsosti

Tretí adventný koncert

29.11.2010
5.12.2010, 17:00
Dobrá novina

Druhý adventný koncert v Evanjelickom chráme Božom v Myjave

22.11.2010
28.11.2010, 17:00
Adventný koncert

Prvý z cyklu adventných koncertov v Evanjelickom chráme Božom na Myjave

27.8.2010
25.9.2010, 19:00
Gazdovský večer

Tradičná krojová ľudová zábava. Do tanca hrá POĽUN zo Starej Turej

30.7.2010
14.8.2010 - 14.8.2010
Dožinky v Turej Lúke

Interaktívne podujatie revitalizujúce tradičné poľnohospodárske práce, nástroje a stroje.

24.5.2010
29.5.2010 - 29.5.2010
Tradičné remeslá očami detí

Podujatie je aktivitou cezhraničného projektu Živá řemesla a tradice putují přes hranice

5.1.2010
30.4.2010 - 1.5.2010
Otvorenie pasienkovej sezónny

Tradičné otvorenie pasienkovej sezónny v obci Podkylava

25.3.2010
9.4.2010 - 10.4.2010
Dni slivovice

Medzinárodná konferencia financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013, projektu "Tradice lidových pálenic na moravsko-slovenském pomezí".

8.9.2009
13.2.2010 - 14.2.2010
Nevšedné podoby prútia

13. - 14. 3. 2010 v Kultúrnom dome v Rudníku (okr. Myjava)

6.10.2009
24.10.2009, 19:00 - 24.10.2009
Gazdovský večer

Tradičná krojová ľudová zábava v Miškéch Dedinke