Pre verejnosť

Podujatia určené pre širokú verejnosť.
4.12.2011, 17:00
Vianoce s Cantilenou

Druhý adventný koncert v Evanjelickom chráme Božom v Myjave

27.11.2011, 17:00
Predvianočný čas radosti

Prvý z cyklu adventných koncertov v Evanjelickom chráme Božom na Myjave

15.10.2011 - 15.10.2011
Gazdovský večer

Tradičná ľudová zábava spojená s tanečnou školou a Gazdovskou súťažou.

19.9.2011 - 23.9.2011
Varenie slivkového lekváru 2011

Výchovno-vzdelávacie podujatie zamerané na tradície ovocinárstva a spracovanie ovocia pre deti a mládež

17.9.2011, 11:00
Deň sliviek 2011

Medzinárodná konferencia realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

13.8.2011 - 14.8.2011
Dožinky v Turej Lúke

V. ročník podujatia zameraný na propagáciu a revitalizáciu tradičných poľnohospodárskych pracovných postupov, náradia a strojov. Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR a Trenčiansky samosprávny kraj.

30.4.2011 - 1.5.2011
Stavanie mája a Otvorenie pasienkovej sezóny 2011

Tradičné podujatie spojené s kultúrnym programom a prehliadkou služieb a zvierat farmy Charolais

12.3.2011 - 13.3.2011
Nevšedné podoby prútia

V. celoslovenské stretnutie košikárov v Rudníku

19.12.2010
Bohumil Smejkal 75

Štvrtý adventný koncert venovaný profesorovi Bohumilovi Smejkalovi (1935 - 2009)

12.12.2010
Sláva Bohu na výsosti

Tretí adventný koncert