Semináre a kurzy

Prehľad pripravovaných seminárov a kurzov.

13.10.2021
20.11.2021, 09:00
Rezbárstvo tradičnou technikou

rezbárske dielne pod vedením Dušana Budinského

4.10.2021
6.10.2021 - 17.10.2021
Metodika výučby ľudového tanca 6

metodický seminár pre pedagógov folklórnych kolektívov, ZUŠ, MŠ a ZŠ zameraný na praktické i teoretické poznatky z výučby ľudových tancov vychádzajúce z metodiky Pétra Lévaia a používané v pedagogickej praxi lektorov

16.8.2021
19.8.2021, 14:00 - 22.8.2021
Muziganská škola a škola tančenia

hudobné a tanečné dielne zamerané na interpretačné štýly z Požitavia

26.5.2021
1.6.2021 - 13.6.2021
Metodika výučby ľudového tanca 5

Metodický seminár pre pedagógov folklórnych kolektívov, ZUŠ, MŠ a ZŠ zameraný na najnovšie poznatky z výučby ľudových tancov vychádzajúce z metodiky Pétra Lévaia a Katalin Mizerák

19.11.2020
19.11.2020, 18:30 - 19.11.2020, 19:30
#ODKAZY

online preednáška Základy metodiky výučby ľudového tanca vo folklórnom súbore

9.9.2020
9.10.2020 - 11.10.2020
Metodika výučby ľudového tanca 5

Tanečný seminár sa nemôže uskutočniť vzhľadom na povahu aktivít na seminári a momentálne nariadenia v rámci pandemickej situácie a bude presunuté na termín 11. – 13. 12. 2020

5.2.2020
5.9.2020, 09:00 - 5.9.2020, 16:00
Kurz tradičného rezbárstva – vruborez

Kurz tradičného rezbárstva

24.2.2020
7.3.2020, 10:00 - 7.3.2020, 16:00
Tanečná dieľňa

k tancom starobapská z Myjavy a verbunk z Branova, ktoré sú zároveň povinnými tancami na súťaži sólistov tanečníkov Šaffova ostroha v kategórii A

30.10.2019
26.11.2019, 18:00
28.8.2019
20.9.2019 - 22.9.2019
Metodika výučby ľudového tanca 4

Trojdňový metodický seminár pre pedagógov folklórnych kolektívov, ZUŠ, MŠ a ZŠ