Podujatia

Prehľad pripravovaných kultúrnych podujatí.

24.1.2018
5.2.2018 - 9.2.2018
Fašiangy v gazdovskom dvore

Výchovno-vzdelávacie podujatie zamerané na fašiangové zvyky

21.12.2017
3.2.2018, 07:30 - 4.2.2018
Čipkársky workshop

Tvorivý workshop venovaný tylovej paličkovanej čipke pod vedením lektoriek Zuzany a Romany Galuszkových z Jablonce nad Nisou

13.12.2017
16.12.2017, 17:00
III. adventný koncert – folklórny

koncertný program POČÚVAJTE, CO VÁM POVÍM (Vánoce v kraji pod Javorinú). Účinkuje: Vlasta Grycová, Cimbálová muzika Vinár, Pavel Popelka, Trio Vlasty Grycovej

13.12.2017
15.12.2017, 11:00 - 16.12.2017, 15:00
6.12.2017
10.12.2017, 17:00
II. adventný koncert – world music

koncert skupiny BANDA spojený s uvedením 2-CD Samko Dudík a jeho kapela * nahrávky legendárneho myjavského primáša z rokov 1929 – 1957

21.11.2017
3.12.2017, 17:00
I. adventný koncert – organový

koncert organového virtuóza Prof. Jána Vladimíra Michalka, ArtD.

8.11.2017
28.11.2017, 18:00
Obradová cestovina hrtánky

Škola výroby tradičných obradových cestovín vianočného obdobia vychádzajúcich z tradícií pytlikárskych rodín.

21.11.2017
27.11.2017 - 1.12.2017
Vianoce v Gazdovskom dvore

Výchovno-vzdelávacie podujatie pre žiakov

8.11.2017
13.11.2017, 17:00 - 24.11.2017
Jan Karlík – Z hory nerúbanej

autorská výstava obrazov

22.9.2017
20.10.2017 - 22.10.2017
Tanečný seminár – metodika výučby ľudového tanca 2

Metodický seminár je zameraný na najnovšie poznatky z metodiky výučby ľudových tancov čerpajúce z metodiky Pétra Lévaia