Podujatia

Prehľad pripravovaných kultúrnych podujatí.

6.10.2013, 14:00 - 17.11.2013
Kurz pletenia z pedigu 2013

Kurz pletenia z pedigu pod vedením Ing. Aleny Šeďovej

16.9.2013 - 20.9.2013
Varenie slivkového lekváru 2013

Výchovno-vzdelávacie podujatie zamerané na tradície ovocinárstva a spracovanie ovocia pre deti a mládež.

14.9.2013 - 14.9.2013
Deň sliviek 2013

Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.

24.8.2013
Muziganské Priepasné 2013

Vyvrcholenie muzikantských workshopov s kultúrnym programom pre širokú verejnosť.

22.8.2013 - 25.8.2013
MUZIGANSKÁ ŠKOLA 2013

Letné hudobné dielne zamerané na výučbu herného štýlu z Priepasného podľa hudieb Jána Kolárika a Jána Petruchu.

10.8.2013 - 11.8.2013
Dožinky v Turej Lúke a Oslava novej úrody 2013

Tradičná žatva za použitia kosy, kosákov, historickej mláťačky a ďalších historických nástrojov a strojov, spojené s vystúpením folklórnych kolektívov a dožinkovou zábavou.

22.6.2013, 19:15 - 22.6.2013, 22:30
Predveď sa (v) mestečku!

Pozvánka do programu Myjava 2013 - 54. Medzinárodný folklórny festival

22.6.2013, 09:00 - 22.6.2013, 12:00
Maratón ľudových piesní

Pozvánka do programu Myjava 2013 - 54. Medzinárodný folklórny festival

20.6.2013 - 23.6.2013

53. medzinárodný folklórny festival Myjava