Podujatia

Prehľad pripravovaných kultúrnych podujatí.

26.3.2019, 18:00
Obradová cestovina – "hrtánki"

Škola výroby tradičných obradových cestovín veľkonočného obdobia vychádzajúcich z tradícií pytlikárskych rodín

11.2.2019 - 15.2.2019
Fašiangy v gazdovskom dvore

Výchovno-vzdelávacie podujatie zamerané na priblíženie tradičných fašiangových zvykov

23.12.2018, 17:00
IV. adventný koncert – komorný

vystúpenie komorného združenia Excess Quartet

16.12.2018, 17:00
III. adventný koncert – zborový

koncert zboru Cantilena zo Senice

9.12.2018, 17:00
II. adventný koncert – detský

Koncert detí z hudobného, tanečného a literárno-dramatického oddelenia Základnej umeleckej školy v Myjave

27.11.2018, 18:00
Obradová cestovina – "hrtánki"

Škola výroby tradičných obradových cestovín veľkonočného obdobia vychádzajúcich z tradícií pytlikárskych rodín

26.11.2018 - 30.11.2018
Vianoce v Gazdovskom dvore

Výchovno-vzdelávacie podujatie pre žiakov základných a materských škôl zamerané na zvyky v predvianočnom a vianočnom období

20.11.2018, 17:00 - 30.11.2018, 12:00
Ľudové hudobné nástroje zo zbierky Kornela Duffeka

súkromná zbierka ľudových hudobných nástrojov z pozostalosti Kornela Duffeka z Piešťan, predstavujúca prierez ľudového inštrumentáru Slovenska

12.10.2018 - 14.10.2018
Metodika ľudového tanca 3

Metodický seminár pre pedagógov folklórnych kolektívov, ZUŠ, MŠ a ZŠ