Podujatia

Prehľad pripravovaných kultúrnych podujatí.

1.12.2014 - 5.12.2014
Vianoce v Gazdovskom dvore

Výchovno-vzdelávacie podujatie pre deti MŠ, ZŠ, SŠ a špeciálnych škôl

30.11.2014, 17:00
Marek Mišiak a hostia

Prvý adventný koncert

11.11.2014 - 21.11.2014
Krajnianska tylová čipka

Výstava tradičnej paličkovanej čipky z Myjavska. Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.

8.11.2014, 19:00
Gazdovský večer

Tradičná ľudová veselica. Hrá Kopaničiarska muzika Martina Janšta z Košarísk

26.10.2014 - 15.11.2014
Výstava fotografií dobového odevu v Hrachovišti

Aktivita realizovaná v rámci projektu "Etnografický výskum kroja a dobového odevu u rímskokatolíckej majority v Hrachovišti I."

11.10.2014
JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE

Popoludnie plné jabĺk a jablkových produktov.

20.9.2014 - 8.11.2014
Kurz krajnianskej paličkovanej čipky

Začiatočnícky a pokračovací kurz

16.9.2014 - 24.9.2014
Varenie slivkového lekváru 2014

Výchovno-vzdelávacie podujatie pre deti materských, základných, stredných a špeciálnych škôl.

13.9.2014
Deň sliviek

Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

1.9.2014

sprístupnenie študovne