Podujatia

Prehľad pripravovaných kultúrnych podujatí.

19.11.2018
20.11.2018, 17:00 - 30.11.2018, 12:00
Ľudové hudobné nástroje zo zbierky Kornela Duffeka

súkromná zbierka ľudových hudobných nástrojov z pozostalosti Kornela Duffeka z Piešťan, predstavujúca prierez ľudového inštrumentáru Slovenska

13.9.2018
12.10.2018 - 14.10.2018
Metodika ľudového tanca 3

Metodický seminár pre pedagógov folklórnych kolektívov, ZUŠ, MŠ a ZŠ

10.9.2018
6.10.2018 - 6.10.2018
JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE

interaktívne podujatie pre verejnosť zamerané na sezónne aktivity viažuce sa k ovocinárstvu, približujúce tradičné spôsoby a technológie spracovania jabĺk

30.8.2018
10.9.2018 - 14.9.2018
Varenie slivkového lekváru

interaktívne podujatie pre deti a mládež zamerané na tradičné spracovanie ovocia spojené s varením slivkového lekváru

20.8.2018
8.9.2018, 11:30 - 8.9.2018, 18:00
Dni sliviek

Podujatie pre verejnosť venované ovocinárstvu a spracovaniu ovocných produktov

6.8.2018
18.8.2018, 19:00
6. Muziganské Priepasné

ystúpenie folklórnych kolektívov spojené s prezentáciou účastníkov letného hudobného a tanečného tábora v Priepasnom

1.8.2018
16.8.2018, 13:00 - 19.8.2018, 12:00
Muziganská škola a škola tančenia – Muziganské Priepasné

hudobné a tanečné dielne zamerané na ľudové intepretačné štýly

7.8.2018
11.8.2018 - 12.8.2018
Dožínky v Turej Lúke

podujatie približujúce tradičné spôsoby zberu úrody, spojené s vystúpením folklórnych kolektívov a prehliadkou historických poľnohospodárskych strojov

13.6.2018
15.6.2018 - 17.6.2018
59. medzinárodný folklórny festival Myjava 2018

jeden z najväčších folklórnych festivalov na Slovensku

21.5.2018
21.5.2018 - 25.5.2018
Ľudová strava

interaktívne podujatie pre deti a mládež