Podujatia

Prehľad pripravovaných kultúrnych podujatí.

3.6.2014
14.8.2014 - 17.8.2014
ŠKOLA TANČENIA 2014

Letné tanečné dielne zamerané na výučbu ľudových tancov z Priepasného podľa Štefana Horniačka a Anny Horniačkovej.

28.7.2014
9.8.2014 - 10.8.2014
Poďakovanie za úrodu

Tradičné podujatie venované žatevným prácam pomocou tradičných nástrojov a historických poľnohospodárskych strojov.

6.3.2014
21.6.2014, 19:30 - 21.6.2014, 21:30
Predveď sa (v) mestečku! 2014

Pozvánka do programu Myjava 2014 - 55. Medzinárodný folklórny festival

16.5.2014
26.5.2014 - 30.5.2014
Ľudová strava

Výchovno-vzdelávacie podujatie pre deti materských, základných, stredných a špeciálnych škôl zamerané na tradičnú stravu.

23.4.2014
3.5.2014, 16:00 - 3.5.2014
Muzicírování pod májem 2014

Podujatie realizované v rámci mikroprojektu "Tradície na moravsko-slovenskom pomedzí"

22.4.2014
1.5.2014, 11:00 - 1.5.2014, 18:00
Otváranie pasienkov pod Kylavou 2014

Interaktívne podujatie pre širokú verejnosť, zamerané na revitalizáciu pastierskej tradície.

24.3.2014
7.4.2014 - 14.4.2014
Veľká noc v Gazdovskom dvore 2014

Výchovno-vzdelávacie podujatie pre deti materských, základných, špeciálnych a stredných škôl zamerané na jarné a veľkonočné zvyky.

25.2.2014
15.3.2014, 10:00
Nevšedné podoby prútia 2014

VIII. ročník medzinárodného stretnutia košikárov v Rudníku.

5.2.2014
24.2.2014 - 5.3.2014
Fašangy v Gazdoskom dvore 2014

Výchovno-vzdelávacie podujatie venované fašiangovým tradíciám.