Podujatia

Prehľad pripravovaných kultúrnych podujatí.

15.8.2014, 18:00 - 15.8.2014
14.8.2014 - 17.8.2014
MUZIGANSKÁ ŠKOLA 2014

Letné hudobné dielne zamerané na výučbu herného štýlu z Priepasného podľa hudieb Jána Kolárika a Jána Petruchu.

14.8.2014 - 17.8.2014
ŠKOLA TANČENIA 2014

Letné tanečné dielne zamerané na výučbu ľudových tancov z Priepasného podľa Štefana Horniačka a Anny Horniačkovej.

9.8.2014 - 10.8.2014
Poďakovanie za úrodu

Tradičné podujatie venované žatevným prácam pomocou tradičných nástrojov a historických poľnohospodárskych strojov.

21.6.2014, 19:30 - 21.6.2014, 21:30
Predveď sa (v) mestečku! 2014

Pozvánka do programu Myjava 2014 - 55. Medzinárodný folklórny festival

26.5.2014 - 30.5.2014
Ľudová strava

Výchovno-vzdelávacie podujatie pre deti materských, základných, stredných a špeciálnych škôl zamerané na tradičnú stravu.

3.5.2014, 16:00 - 3.5.2014
Muzicírování pod májem 2014

Podujatie realizované v rámci mikroprojektu "Tradície na moravsko-slovenskom pomedzí"

1.5.2014, 11:00 - 1.5.2014, 18:00
Otváranie pasienkov pod Kylavou 2014

Interaktívne podujatie pre širokú verejnosť, zamerané na revitalizáciu pastierskej tradície.

7.4.2014 - 14.4.2014
Veľká noc v Gazdovskom dvore 2014

Výchovno-vzdelávacie podujatie pre deti materských, základných, špeciálnych a stredných škôl zamerané na jarné a veľkonočné zvyky.