Podujatia

Prehľad pripravovaných kultúrnych podujatí.

7.10.2019
14.10.2019 - 18.10.2019
Priadky v Gazdovskom dvore

interaktívne podujatie pre školy

7.10.2019
12.10.2019, 07:00 - 12.10.2019, 12:00
Farmárske trhy

Trhy s lokálnymi produktami

9.9.2019
5.10.2019
JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE

Interaktívne podujatie pre verejnosť zamerané na sezónne aktivity viažuce sa k ovocinárstvu, približujúce tradičné spôsoby a technológie spracovania jabĺk

28.8.2019
20.9.2019 - 22.9.2019
Metodika výučby ľudového tanca 4

Trojdňový metodický seminár pre pedagógov folklórnych kolektívov, ZUŠ, MŠ a ZŠ

27.8.2019
9.9.2019 - 13.9.2019
Varenie slivkového lekváru

podujatie pre deti zamerané na tradičnú stravu

27.8.2019
7.9.2019, 11:00 - 7.9.2019, 18:00
Dni sliviek

Podujatie pre verejnosť venované ovocinárstvu a spracovaniu ovocných produktov

1.8.2019
17.8.2019, 19:00
7. Muziganské Priepasné

vystúpenie folklórnych kolektívov spojené s prezentáciou účastníkov letného hudobného a tanečného tábora v Priepasnom

2.7.2019
15.8.2019, 13:00 - 18.8.2019
Muziganská škola a škola tančenia

hudobný a tanečný tábor zameraný na interpretačné štýly z Horňácka

1.8.2019
10.8.2019 - 11.8.2019
Dožinky v Turej Lúke

podujatie približujúce tradičné spôsoby zberu úrody, spojené s vystúpením folklórnych kolektívov a prehliadkou historických poľnohospodárskych strojov

15.5.2019
19.6.2019 - 23.6.2019
60. medzinárodný folklórny festival Myjava 2019

Medzinárodný folklórny festival CIOFF