MYJAVA – medzinárodný folklórny festival

22.6.2013, 19:15 - 22.6.2013, 22:30
Predveď sa (v) mestečku!

Pozvánka do programu Myjava 2013 - 54. Medzinárodný folklórny festival

22.6.2013, 09:00 - 22.6.2013, 12:00
Maratón ľudových piesní

Pozvánka do programu Myjava 2013 - 54. Medzinárodný folklórny festival

20.6.2013 - 23.6.2013

53. medzinárodný folklórny festival Myjava

16.6.2012, 21:00 - 16.6.2012, 22:30
Predveď sa (v) mestečku!

Pozvánka do programu Myjava 2012 - 53. Medzinárodný folklórny festival

14.6.2012 - 17.6.2012
MYJAVA 2012 - 53. medzinárodný folklórny festival

53. medzinárodný folklórny festival

8.12.2011 - 11.12.2011
Vianoce v divadle 2011

VIII. ročník medzinárodného divadelného festivalu

18.6.2011
Predveď sa (v) mestečku!

Pozvánka do programu 52. MFF Myjava 2011 - HUDOBNÝ SPRIEVOD ZABEZPEČUJE ĽH FS EKONÓM

16.6.2011 - 19.6.2011
MYJAVA 2011 - 52. medzinárodný folklórny festival

52. medzinárodný folklórny festival