Podujatia

Prehľad pripravovaných kultúrnych podujatí.

16.12.2014
21.12.2014, 17:00
Kolednícky koncert

Štvrtý koncert v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Myjave

8.12.2014
14.12.2014, 17:00
Adventný koncert

Tretí adventný koncert v Evanjelickom a. v. kostole v Myjave

8.12.2014
7.12.2014
25.11.2014
1.12.2014 - 5.12.2014
Vianoce v Gazdovskom dvore

Výchovno-vzdelávacie podujatie pre deti MŠ, ZŠ, SŠ a špeciálnych škôl

25.11.2014
30.11.2014, 17:00
Marek Mišiak a hostia

Prvý adventný koncert

5.11.2014
11.11.2014 - 21.11.2014
Krajnianska tylová čipka

Výstava tradičnej paličkovanej čipky z Myjavska. Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.

20.10.2014
8.11.2014, 19:00
Gazdovský večer

Tradičná ľudová veselica. Hrá Kopaničiarska muzika Martina Janšta z Košarísk

22.10.2014
26.10.2014 - 15.11.2014
Výstava fotografií dobového odevu v Hrachovišti

Aktivita realizovaná v rámci projektu "Etnografický výskum kroja a dobového odevu u rímskokatolíckej majority v Hrachovišti I."

30.9.2014
11.10.2014
JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE

Popoludnie plné jabĺk a jablkových produktov.

3.9.2014
20.9.2014 - 8.11.2014
Kurz krajnianskej paličkovanej čipky

Začiatočnícky a pokračovací kurz