Pre verejnosť

Podujatia určené pre širokú verejnosť.
11.10.2014
JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE

Popoludnie plné jabĺk a jablkových produktov.

13.9.2014
Deň sliviek

Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

1.9.2014

sprístupnenie študovne

15.8.2014, 18:00 - 15.8.2014
9.8.2014 - 10.8.2014
Poďakovanie za úrodu

Tradičné podujatie venované žatevným prácam pomocou tradičných nástrojov a historických poľnohospodárskych strojov.

3.5.2014, 16:00 - 3.5.2014
Muzicírování pod májem 2014

Podujatie realizované v rámci mikroprojektu "Tradície na moravsko-slovenskom pomedzí"

1.5.2014, 11:00 - 1.5.2014, 18:00
Otváranie pasienkov pod Kylavou 2014

Interaktívne podujatie pre širokú verejnosť, zamerané na revitalizáciu pastierskej tradície.

15.3.2014, 10:00
Nevšedné podoby prútia 2014

VIII. ročník medzinárodného stretnutia košikárov v Rudníku.

15.12.2013, 17:00 - 15.12.2013
Adventný harfový koncert

Tretí adventný koncert s harfistkou Máriou Kmeťkovou

1.12.2013
Predvianočné spievanie

Prvý adventný koncert s Horňáckym ženským a mužským sborom z Velké nad Veličkou