Pre verejnosť

Podujatia určené pre širokú verejnosť.
1.12.2019, 17:00
I. adventný koncert – Nitria

koncert speváckeho zboru Nitria

14.10.2019 - 18.10.2019
Priadky v Gazdovskom dvore

interaktívne podujatie pre školy

12.10.2019, 07:00 - 12.10.2019, 12:00
Farmárske trhy

Trhy s lokálnymi produktami

5.10.2019
JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE

Interaktívne podujatie pre verejnosť zamerané na sezónne aktivity viažuce sa k ovocinárstvu, približujúce tradičné spôsoby a technológie spracovania jabĺk

7.9.2019, 11:00 - 7.9.2019, 18:00
Dni sliviek

Podujatie pre verejnosť venované ovocinárstvu a spracovaniu ovocných produktov

17.8.2019, 19:00
7. Muziganské Priepasné

vystúpenie folklórnych kolektívov spojené s prezentáciou účastníkov letného hudobného a tanečného tábora v Priepasnom

10.8.2019 - 11.8.2019
Dožinky v Turej Lúke

podujatie približujúce tradičné spôsoby zberu úrody, spojené s vystúpením folklórnych kolektívov a prehliadkou historických poľnohospodárskych strojov

1.5.2019, 11:00 - 1.5.2019, 17:00
Otvorenie pasienkovej sezóny

interaktívne podujatie pre verejnosť

30.3.2019, 10:00
Nevšedné podoby prútia

13. ročník medzinárodného stretnutia košikárov

23.12.2018, 17:00
IV. adventný koncert – komorný

vystúpenie komorného združenia Excess Quartet