Pre verejnosť

Podujatia určené pre širokú verejnosť.
1.8.2019
17.8.2019, 19:00
7. Muziganské Priepasné

vystúpenie folklórnych kolektívov spojené s prezentáciou účastníkov letného hudobného a tanečného tábora v Priepasnom

1.8.2019
10.8.2019 - 11.8.2019
Dožinky v Turej Lúke

podujatie približujúce tradičné spôsoby zberu úrody, spojené s vystúpením folklórnych kolektívov a prehliadkou historických poľnohospodárskych strojov

18.4.2019
1.5.2019, 11:00 - 1.5.2019, 17:00
Otvorenie pasienkovej sezóny

interaktívne podujatie pre verejnosť

21.3.2019
30.3.2019, 10:00
Nevšedné podoby prútia

13. ročník medzinárodného stretnutia košikárov

19.12.2018
23.12.2018, 17:00
IV. adventný koncert – komorný

vystúpenie komorného združenia Excess Quartet

6.12.2018
16.12.2018, 17:00
III. adventný koncert – zborový

koncert zboru Cantilena zo Senice

6.12.2018
9.12.2018, 17:00
II. adventný koncert – detský

Koncert detí z hudobného, tanečného a literárno-dramatického oddelenia Základnej umeleckej školy v Myjave

22.11.2018
2.12.2018, 17:00
10.9.2018
6.10.2018 - 6.10.2018
JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE

interaktívne podujatie pre verejnosť zamerané na sezónne aktivity viažuce sa k ovocinárstvu, približujúce tradičné spôsoby a technológie spracovania jabĺk

20.8.2018
8.9.2018, 11:30 - 8.9.2018, 18:00
Dni sliviek

Podujatie pre verejnosť venované ovocinárstvu a spracovaniu ovocných produktov