Pre verejnosť

Podujatia určené pre širokú verejnosť.
19.12.2018
23.12.2018, 17:00
IV. adventný koncert – komorný

vystúpenie komorného združenia Excess Quartet

6.12.2018
16.12.2018, 17:00
III. adventný koncert – zborový

koncert zboru Cantilena zo Senice

6.12.2018
9.12.2018, 17:00
II. adventný koncert – detský

Koncert detí z hudobného, tanečného a literárno-dramatického oddelenia Základnej umeleckej školy v Myjave

22.11.2018
2.12.2018, 17:00
10.9.2018
6.10.2018 - 6.10.2018
JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE

interaktívne podujatie pre verejnosť zamerané na sezónne aktivity viažuce sa k ovocinárstvu, približujúce tradičné spôsoby a technológie spracovania jabĺk

20.8.2018
8.9.2018, 11:30 - 8.9.2018, 18:00
Dni sliviek

Podujatie pre verejnosť venované ovocinárstvu a spracovaniu ovocných produktov

6.8.2018
18.8.2018, 19:00
6. Muziganské Priepasné

ystúpenie folklórnych kolektívov spojené s prezentáciou účastníkov letného hudobného a tanečného tábora v Priepasnom

1.8.2018
16.8.2018, 13:00 - 19.8.2018, 12:00
Muziganská škola a škola tančenia – Muziganské Priepasné

hudobné a tanečné dielne zamerané na ľudové intepretačné štýly

7.8.2018
11.8.2018 - 12.8.2018
Dožínky v Turej Lúke

podujatie približujúce tradičné spôsoby zberu úrody, spojené s vystúpením folklórnych kolektívov a prehliadkou historických poľnohospodárskych strojov

27.4.2018
1.5.2018, 11:00 - 1.5.2018, 17:00
Otvorenie pasienkovej sezóny

interaktívne podujatie pre verejnosť