Pre verejnosť

Podujatia určené pre širokú verejnosť.
3.3.2015
14.3.2015, 18:00
Zábava v Rudníku

Zábava s ľudovou hudbou folklórneho súboru Nadšenci z Trenčína v rámci podujatia Nevšedné podoby prútia

25.2.2015
14.3.2015
Nevšedné podoby prútia 2015

IX. medzinárodné stretnutie košikárov v Rudníku.

16.12.2014
21.12.2014, 17:00
Kolednícky koncert

Štvrtý koncert v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Myjave

8.12.2014
14.12.2014, 17:00
Adventný koncert

Tretí adventný koncert v Evanjelickom a. v. kostole v Myjave

8.12.2014
7.12.2014
25.11.2014
30.11.2014, 17:00
Marek Mišiak a hostia

Prvý adventný koncert

20.10.2014
8.11.2014, 19:00
Gazdovský večer

Tradičná ľudová veselica. Hrá Kopaničiarska muzika Martina Janšta z Košarísk

30.9.2014
11.10.2014
JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE

Popoludnie plné jabĺk a jablkových produktov.

8.9.2014
13.9.2014
Deň sliviek

Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

19.12.2014
1.9.2014

sprístupnenie študovne