Pre verejnosť

Podujatia určené pre širokú verejnosť.
20.10.2014
8.11.2014, 19:00
Gazdovský večer

Tradičná ľudová veselica. Hrá Kopaničiarska muzika Martina Janšta z Košarísk

30.9.2014
11.10.2014
JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE

Popoludnie plné jabĺk a jablkových produktov.

8.9.2014
13.9.2014
Deň sliviek

Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

19.12.2014
1.9.2014

sprístupnenie študovne

13.8.2014
15.8.2014, 18:00 - 15.8.2014
28.7.2014
9.8.2014 - 10.8.2014
Poďakovanie za úrodu

Tradičné podujatie venované žatevným prácam pomocou tradičných nástrojov a historických poľnohospodárskych strojov.

23.4.2014
3.5.2014, 16:00 - 3.5.2014
Muzicírování pod májem 2014

Podujatie realizované v rámci mikroprojektu "Tradície na moravsko-slovenskom pomedzí"

22.4.2014
1.5.2014, 11:00 - 1.5.2014, 18:00
Otváranie pasienkov pod Kylavou 2014

Interaktívne podujatie pre širokú verejnosť, zamerané na revitalizáciu pastierskej tradície.

25.2.2014
15.3.2014, 10:00
Nevšedné podoby prútia 2014

VIII. ročník medzinárodného stretnutia košikárov v Rudníku.

9.12.2013
15.12.2013, 17:00 - 15.12.2013
Adventný harfový koncert

Tretí adventný koncert s harfistkou Máriou Kmeťkovou