Pre verejnosť

Podujatia určené pre širokú verejnosť.
2.12.2012
Recitál Miroslava Potfaja

Prvý adventný koncert. Zo zdravotných dôvodov sa miesto Miroslava Potfaja v recitáli predstaví Jela Špitková.

19.11.2012
Tanečné tradície myjavského regiónu

Uvedenie knihy Lenky Šútorovej-Konečnej: "Tanečné tradície myjavského regiónu".

3.11.2012 - 3.11.2012
Gazdovský večer 2012

Tradičná ľudová zábava s tanečnou školou a Gazdovskou súťažou.

15.9.2012
Deň sliviek 2012

Podujatie zamerané na spracovanie ovocia a na jedlá zo sliviek podporené Ministerstvom kultúry a Nadáciou SPP.

11.8.2012 - 12.8.2012
Dožinky v Turej Lúke

VI. ročník interaktívneho podujatia venovaného tradičnej žatvy spojené s vystúpením folklórnych kolektívov a Dožinkovou zábavou.

4.5.2012, 18:00
Iskerka má 30

Program venovaný 30. výročiu založenia detského folklórneho súboru Iskerka

30.4.2012 - 1.5.2012
Stavanie mája a Otvorenie pasienkovej sezóny 2012

Tradičné podujatie spojené s kultúrnym programom a prehliadkou farmy Charolais

17.3.2012 - 18.3.2012
Nevšedné podoby prútia

Stretnutie česko-slovenského cechu košikárskeho a VI. celoslovenské stretnutie košikárov v Rudníku. Podujatie je realizované v rámci projektu "Inštitucionalizácia a aktivácia česko-slovenského cechu košikárskeho"

18.12.2011, 17:00
Vianočná hudba

Štvrtý adventný koncert v Evanjelickom chráme Božom v Myjave

11.12.2011, 17:00
Skrytá vánoční pravda

Tretí adventný koncert v Evanjelickom chráme Božom v Myjave