Aktuality

24.5.2023
Verejné obstarávanie - ukončenie

Centrum tradičnej kultúry v Myjave ukončenie verejného obstarávania zákazky na nákup samohasiaceho systému s poskytnutím nenávratného príspevku z Intergrovaného regionálneho operačného programu na projekt Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami, č. 302071BPD1 Víťazom VO sa stal Top Soft BSB,...

23.5.2023
Ukončenie verejného obstarávania

Centrum tradičnej kultúry v Myjave ukončenie verejného obstarávania zákazky na nákup stojanov na dezinfekciu s detektorom teploty ľudského tela (2 ks) s poskytnutím nenávratného príspevku z Intergrovaného regionálneho operačného programu na projekt Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami, č....

23.5.2023
Ukončenie verejného obstarávania

Centrum tradičnej kultúry v Myjave ukončenie verejného obstarávania zákazky na nákup počítača na správu servera s poskytnutím nenávratného príspevku z Intergrovaného regionálneho operačného programu na projekt Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami, č. 302071BPD1 Víťazom VO sa stal Ján...

19.5.2023
Verejné obstarávanie

Centrum tradičnej kultúry v Myjave oznamuje začatie verejného obstarávania zákazky na nákup germicídneho žiariča (6 ks) s poskytnutím nenávratného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami, č. 302071BPD1

18.5.2023
Verejné obstarávanie

Centrum tradičnej kultúry v Myjave oznamuje začatie verejného obstarávania zákazky na nákup samohasiaceho systému s poskytnutím nenávratného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami, č. 302071BPD1

18.5.2023
Verejné obstarávanie

Centrum tradičnej kultúry v Myjave oznamuje začatie verejného obstarávania zákazky na nákup stojanov na dezinfekciu s detektorom teploty ľudského tela (2 ks) s poskytnutím nenávratného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami, č....

17.5.2023
Verejné obstarávanie

Centrum tradičnej kultúry v Myjave oznamuje začatie verejného obstarávania zákazky na nákup 3D digitalizačných prístrojov s poskytnutím nenávratného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami, č. 302071BPD1

17.5.2023
Verejné obstarávanie

Centrum tradičnej kultúry v Myjave oznamuje začatie verejného obstarávania zákazky na nákup počítača na správu servera s poskytnutím nenávratného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami, č. 302071BPD1

1.3.2023
Ukončenie verejného obstarávania

Centrum tradičnej kultúry v Myjave ukončenie verejného obstarávania zákazky na nákup počítača na výrobu filmov s poskytnutím nenávratného príspevku z Intergrovaného regionálneho operačného programu na projekt Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami, č. 302071BPD1 Víťazom VO sa stal Ján...

24.2.2023
Verejné obstarávanie

Centrum tradičnej kultúry v Myjave oznamuje začatie verejného obstarávania zákazky na nákup počítača na výrobu filmov s poskytnutím nenávratného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami, č. 302071BPD1